نمای مدرن

طراحی داخلی و معماری مدرن ترکیبی از خلاقیت و عملکرد

–  تعریف مختصری از معماری مدرن و اهمیت آن در طراحی داخلی معماری مدرن، رویکردی نوین و خلاقانه در طراحی ساختمان‌هاست که در دهه‌های اخیر جایگاهی فراوان در طراحی داخلی دارد. این رویکرد، به طرح‌هایی می‌پردازد که همزمان با زمان خود و همچنین نیازها و سلیقه‌های جامعه‌ی مدرن نیز هماهنگی دارد. اهمیت معماری مدرن در طراحی داخلی قابل توجه است ... ادامه مطلب